Održana regionalna konferencija Akademske inkluzivne asocijacije u Nišu

Akademska inkluzivna asocijacija održalo je 18. maja EU info Pointu u Nišu konferenciju o značaju podrške lokalnih samouprava u vidu stipendija za mlade sa hendikepom.

Konferencija se realizovala u okviru projekta Asocijacije podržanog od strane Beogradske otvorene škole, a čiji je cilj uspostavljanje dijaloga za uvođenje inkluzivnih politika (ublaženih kriterijuma) u konkurse za učeničke i studentske stipendije koje dodeljuju jedinice lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Na konferenciji su govorili Pokrajinski zaštitnik građana prof. dr Zoran Pavlović, lokalni ombudsman grada Novog Sada Marina Popov Ivetić, izvršni direktor Udruženja Milan Janković i aktivistkinja Udruženja Vesna Vukas, a prisustvovali su predstavnici jedinica lokalnih samouprava iz Vojvodine, kao i lokalni mediji.

Milan Janković, izvršni direktor Akademske inkluzivne asocijacije, predstavio je predloge ublaženih kriterijuma, kao i rezultate istraživanja o postojećim konkursima i aktuelnoj situaciji u jedinicama lokalnih samouprava.

Aleksandar Radosavljević, v.d. pomoćnik ministra za društveni dijalog, skrenuo je pažnju na odgovornost javnih uprava na različitim nivoima i njihovih službi i ukazao koliko je zapravo značajno da one budu mnogo odgovornije. Istraživanje Asocijacije prepoznato je kao odličan primer, odnosno polazna tačka za dalje delovanje i da bi civilno društvo trebalo da nastavi ovakvu praksu.

Beogradska otvorena škola kao i do sad je spremna da podrži inicijative civilnog društva što pokazuje i prilikom podrške Asocijaciji kroz projekat Dijalog promena, zahvaljujući pre svega podršci EU, istakla je Marina Lukić kao predstavnik ove civilne organizacije.

Nešto više o mehanizama koji su na raspolaganju građanima kroz postojanje institucije lokalnog ombudsmana govorila je ombudsmanka Grada Niša Katarina Mitrovski.

Moderatorka konferencije bila je aktivistkinja Udruženja, Vesna Vukas.

Pokrajinski zaštitnik građana naveo je da smatra da bi kriterijumi trebalo da budu i blaži od predloženih i da obuhvate i grupe poput studentkinja koje su u drugom stanju. Predložio je da u inicijativu treba uključiti i Ministarstvo finansija koje bi moglo da uputi preporuke svim jedinicama lokalnih samouprava da budu fleksibilini kada je u pitanju dodeljivanje stipendija za učenike i studente sa hendikepom.

Lokalni ombudsman grada Novog Sada Marina Popov Ivetić naglasila je da je ova nezavisna institucija uvek na raspolaganju svim građanima i građankama i ohrabrila osobe sa hendikepom da prijave ukoliko su njihova prava ugrožena.

Asocijacija će u narednom periodu održati još jednu regionalnu konferenciju, a nakon toga će biti organizovani treninzi za osobe zaposlene u jedinicama lokalnih samouprava u cilju njihovog osnaživanja za primenjivanje inkluzivnih politika i doprinošenje razvoju inkluzivnog društva.