Programi

Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom

Program “Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom” se u kontinuitetu realizuje u periodu od 2002. godine.

Dosadašnji najznačajniji rezultati programa su:

Dostupnost podrške i svakodnevnog zastupanja studenata i studentkinja sa hendikepom (pisanje preporuka, molbi, žalbi i drugih vidova zastpanja). Pružena je podrška za preko 1.100 studenata i studentkinja sa hendikepom u ostvarivanju stipendija i podrška oko umanjenja i oslobađanja školarine. Uspostavljen je servis podrške u vezi studentskih stipendija kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – uspešnost naših kandidata za stipendije je preko 86%. Obezbeđena je podrška personalne asistencije za preko 50 studenata sa hendikepom. U elektronskoj formi je prilagođeno (skenirano) oko 500 knjiga. Oko 70 jedinica literature je snimljeno u audio formatu. U periodu do 2006. godine organizovan je kombi prevoz za studente sa hendikepom koji je svakodnevno koristilo ukupno preko 70 studenata. Preko 300 studenata sa hendikepom završilo je neki od kurseva jezika. Realizovano je preko 250 radionica za psihosocijalnu podršku sa učešćem preko 600 studentima sa hendikepom. Realizovano je preko 200 radionica za samozastupanje sa učešćem preko 700 mladih sa hendikepom.  Kroz različite obuke iz oblasti karijernog razvoja osnaženo je preko 250 mladih sa hendikepom. Obučeno je preko 150 studenata za vršenje vršnjačke asistencije. Uspostavljena je platforma „Inkluzivni sajam zapošljavanja“. Kroz radionice regrutacije osnaženo je preko 50 aktivista i aktivistkinja USH-a. Preko 600 kandidata za upis na studije je ostvarilo podršku prilikom upisa. Na organizovanim izletima je učestvovalo preko 200 mladih sa hendikepom.  

Program se realizuje na teritoriji Grada Beograda. Program je podržan od strane Ministarstva za socijalna pitanja u periodu 2002-2012. godine i od  Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda od 2012. godine.

Inkluzijada

Preko 500 studenata i mladih bez hendikepa je upoznato sa praktičnim potencijalom studentske populacije sa hendikepom kroz edukativne radionice, zajedničke aktivnosti i takmičarska iskustva za studente bez i sa hendikepom. Razvijene ideje jednakosti i odgovornosti studenata sa hendikepom sa studentima bez hendikepa. Podstaknt lični razvoj preko 500 učesnika centralne manifestacije „Inkluzijada“ za uključivanje studenata sa hendikepom u sve studentske aktivnosti.

Više od 1.500 studenata bez hendikepa steklo je uvid i informacije o idejama jednakosti osoba sa hendikepom. Na uzorcima od preko 2.500 studenata sprovedeno istraživanje o stavovima i socijalnoj distanci prema studentima sa hendikepom u 15 studentskih domova i 20 visokoškolskih ustanova u Beogradu, Nišu i Kragujevcu.

Kao rezultat ostvarenog programa, proširene su i dodatno ojačane postojeće mreže studenata) sa hendikepom i bez hendikepa), koji u okviru akademske zajednice aktivno promovišu i podržavaju angažovanje mladih sa hendikepom u svim aspektima akademskog života. Povećan je broj studenata i studentkinja bez hendikepa koji imaju pozitivno iskustvo sa studentima sa hendikepom kroz zajednički rad i sportske aktivnosti, povećan broj studenata bez hendikepa sa razvijenim idejama ravnopravnosti i socijalne uključenosti studenata sa hendikepom; Rezultat ovog programa je i veći broj studenata sa hendikepom i studenata bez hendikepa su osetljivi na principe i vrednosti inkluzivnog društva i koriste nediskriminatorno terminologiju za populaciju osoba sa hendikepom u svakodnevnom govoru, veći broj studenata je poznat sa praktičnim aspektima usluga podrške I funkcionisanja studenata sa hendikepom u visokom obrazovanju i u životu.

Preko 50 praktičara i studentskih i omladinskih organizacija je osnaženo liderskim veštinama pripadnika omladinskih i studentskih organizacija u funkciji planiranja i implementacije aktivnosti orijentisanih na socijalnu inkluziju. Ovi učesnici su upoznati i znaju da primene alate koji omougućavaju uklanjanje barijera i uključivanje mladih u društveni  život. Preko 250 mladih sa hendikepom je osnaženo za samozastupanje i zagovaranje svojih prava.

Program je podržan od strane Ministarstva prosvete i nauke.