Aktuelni projekti

Realizacija projekta “Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom” je u periodu od 1. sepmbta 2023. do 31. maja 2024. godine.

Najzačajniji uticaji projekta su unapređenje medijske slike o osobama sa hendikepom i povećanje kapaciteta aktera u medijskom prostoru za stvaranje društveno pozitivnog pristupa osobama sa hendikepom u cilju doprinosa unapređenju ostvarivanja prava mladih sa hendikepom u procesu razvoja inkluzivnog društva.

Očekivani najznačajniji rezultati projekta su:

Uspostavljena mreža novinara u promovisanju socijalne inkluzije;

Osnaženi novinari, studenti novinarstva i mladi sa hendikepom za promovisanje društveno pozitivnog pristupa osobama sa hendikepom u medijima i

Povećana zastupljenost afirmativnog medijskog sadržaja u javnosti o osobama sa hendikepom.

Projektne aktivnosti se realizuju u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Projekat je podržan od strane Beogradske otvorene škole (BOŠ), koja uz podršku Švedske, sprovodi programMladi i mediji za demokratski razvoj MAY4DDkoji ima za cilj da doprinosi jačanju demokratije, vladavini prava i unapređenju ljudskih prava u Srbiji, kroz nezavisno izveštavanje medija i aktivizam organizacija civilnog društva za mlade.

Rad Akademske inkluzivne asocijacije (AIA) podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Realizacija projekta “Razvoj standarda inkluzivnih politika za uključivanje mladih sa hendikepom u aktivnosti kancelarija za mlade” je u periodu od avgusta do decembra 2022. godine.

Najzačajniji uticaj projekta je razvoj standarda inkluzivnih politika za uključivanje mladih sa hendikepom u aktivnosti kancelarija za mlade, kao i podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za podršku mladima sa hendikepom u promovisanju socijalne inkluzije u lokalnim zajednicama i razvoj vršnjačkih servisa podrške.

Očekivani najznačajniji rezultati projekta su:

šestoro zaposlenih ili aktivista kancelarija za mlade je osnaženo za primenu inkluzivnih politika kojima se obezbeđuje podrška mladima sa hendikepom u promovisanju socijalne inkluzije u lokalnim zajednicama i razvoj vršnjačkih servisa podrške;  

osmoro srednjoškolaca sa hendikepom je osnaženo da bude u ulozi promotera socijalne inkluzije;

šest srednjoškolaca bez hendikepa je osnaženo da bude u ulozi promotera socijalne inkluzije;

šest zaposlenih ili aktivista kancelarija za mlade je osnaženo da pruža podršku srednjoškolcima sa hendikepom i bez hendikepa da budu promoteri socijalne inkluzije u lokalnoj zajednici

6 kancelarija za mlade kao resurse u realizaciji aktivnosti ima osanžene mlade sa hendikepom;  

Kancelarije za mlade su aktivnije u pružanju podrške mladima sa hendikepom u svojoj lokalnoj zajednici.

Obezbeđena podrška aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u pripremi aktivnosti za promociju socijalne inkluzije u lokalnim zajednicama.

Realizacija 5 promotivnih ili edukativnih aktivnosti u lokalnim zajednicama.

Informisanost mladih sa hendikepom iz lokalnih zajednica o različitim vidovima podrške u oblastima visokog obrazovanja, zapošljavanja i omladinskog rada.

Realizovana kampanja na društvenim mrežama.

Predstavnici 20 zainteresovanih aktera omladinskih politika (državnih i nevladinih organiazcija i institucija) sa nacionalnog i lokalnog nivo su upoznati sa rezultatima projekta i preporukama praktičnih politika u radu i podršci za mlade sa hednikepom.

Projektne aktivnosti se realizuju na teritoriji Republike Srbije, na sledećim lokacijama: Beograd, Zlatibor, Ivanjica, Bajina Bašta, Čačak, Kragujevac i Knić.

Partner na ovom projektu je Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade.

Projekat je podržan od strane Ministarstva turizma i omladine.

Realizacija projekta “Škola inkluzivnih politika u omladinskom radu 2023” je u periodu od jula do decembra 2023. godine.

Najzačajniji uticaj projekta je razvoj i uspostavljanje praktične podrške mladima sa hendikepom u radu omladinskih organizacija i kancelarija za mlade i razvoj njihovih kompetencija.

Očekivani rezultati projekta su:

Identifikovane su potrebe za podrškom omladinskih organizacija kako bi uključivale mlade sa hendikepom u svoje aktivnosti;

Aktivisti i aktivistkinje omladinskih organizacija u lokalnoj zajednici osnaženi su da planiraju i organizuju programe i aktivnosti u kojima je obezbeđeno ravnopravno učešće mladih sa hendikepom;

10 omladinskih organizacija i kancelarija za mlade je senzibilisano za značaj uključivanja mladih sa hendikepom u društvo;

Povećan nivo socijalne uključenosti i smanjene socijalne barijere prema mladima sa hendikepom;

Javnost u lokalnim zajednicama ima povećanu svest o značaju i razvoju socijalne inkluzije i participaciji mladih sa hendikepom;

Kreirane preporuke za jačanje kapaciteta omladinskih organizacija za uključivanje mladih sa hendikepom u svoje aktivnosti.  

Projektne aktivnosti se realizuju u Beogradu.

Projekat je podržan od strane Grad Beograd – Gradska uprava Grada Beograda

Kancelarija za mlade