Projekti i programi

Akademska inkluzivna asocijacija svoj rad ostvaruje kroz realizaciju projekata i programa. Projektno funkcionisanje Akademske inkluzivne asocijacije određuje realizaciju specifičnih aktivnosti i postizanje određenih ciljeva. Realizacija programa se sastoji od kontinuiranog sprovođenja jednogodišnjih projekata sa specifičnim ciljevima koji doprinose ostvarivanju strateških ciljeva Akademske inkluzivne asocijacije.

U dosadašnjem radu od 2000. godine Akademska inkluzivna asocijacija je realizovalo preko 150 projekata od kojih je 35 deo redovnih programa. Projekte Akademske inkluzivne asocijacije je podržalo preko 30 različitih donatora među kojima su državna ministarstva i gradski organi Grada Beograda, programi Evropske unije, ambasade, domaće i inostrane fondacije i druge donatorske organizacije. Neke od projekata Asocijacija realizuje godinama unazad i zbog toga su postali programi. Projekat Inkluzijada od 2011. uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Asocijacija realizuje svake godine, a na završnoj manifestaciji projekta učestvovalo je ukupno oko 400 studenata i studentkinja sa i bez hendikepa.

Takođe, od 2016. Asocijacija sprovodi program za izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju za mlade sa hendikepom uz podršku Gradskog sekratrijata za socijalnu zaštitu.  Kroz ovaj program USH osnažuje mlade sa hendikepom i organizuje razne edukativne aktivnosti za njih, ali održava i javne događaje i radi na podizanju svesti o pravima mladih sa hendikepom. Uz podršku Ministarstva omladine i sporta Akademska inkluzivna asocijacija je od 2013. podizalo kapacitete omladinskih organizacija za uključivanje mladih sa hendikepom u omladinske aktivnosti kroz radionice i treninge namenjene omladinskim radnicima.  Osim toga, od 2019. godine Asocijacija se posvetilo osnaživanju srednjoškolaca sa hendikepom za promociju socijalne inkluzije kroz proces vršnjačkog mentorstva.