Akademska inkluzivna asocijacija (AIA) je nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija koja se bori za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.

Trening za studente novinarstva i obuka za mlade sa hendikepom u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“

Akademska inkluzivna asocijacija uspešno је sprovela trodnevni trening na Zlatiboru u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup…
Read More
Trening za studente novinarstva i obuka za mlade sa hendikepom u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“

Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom

Realizacija projekta “Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom” je u periodu od 1. sepmbta 2023….
Read More
Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom

Trening za organizacije civilnog društva u Novom Pazaru Projekat „Dijalog za  veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“

U Novom Pazaru je održan trening za organizacije civilnog društva koje konkurišu za projekte kod Gradske uprave Grada Novog Pazara….
Read More
Trening za organizacije civilnog društva u Novom Pazaru Projekat „Dijalog za  veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“

Okrugli sto sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici u Novom Pazaru

U Novom Pazaru je u saradnji sa Gradskom upravom Grada Novog Pazara održan okrugli sto sa temom otvorenosti rada organizacija…
Read More
Okrugli sto sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici u Novom Pazaru

Inkluzivni kriterijumi na konkursima za projekte Gradske uprave Grada Novog Pazara

Gradsko veće Grada Novog Pazara usvojilo je na sednici održanoj 22. juna 2023. godine dopune Pravilnika o načinu, kriterijumima i…
Read More
Inkluzivni kriterijumi na konkursima za projekte Gradske uprave Grada Novog Pazara

Memorandum o saradnji sa Narodnom strankom

Akademska inkluzivna asocijacija i Narodna stranka su potpisale memorandum o saradnji. Svrha potpisivanja Memoranduma je zajednički doprinos društvenom uključivanju i…
Read More
Memorandum o saradnji sa Narodnom strankom

Izlet Akademske inkluzivne asocijacije za mlade sa hendikepom

Akademska inkluzivna asocijacija je organizovala izlet za mlade sa hendikepom. U okviru izleta grupa mladih sa hendikepom je imala priliku…
Read More
Izlet Akademske inkluzivne asocijacije za mlade sa hendikepom

Potpisan memorandum o saradnji između Akademske inkluzivne asocijacije i Srpskog pokreta Dveri

U kancelariji poslaničkog kluba Srpski pokret Dveri-Patriotski blok, potpisan je memorandum o saradnji između Akademske inkluzivne asocijacije, koju je predstavljao…
Read More
Potpisan memorandum o saradnji između Akademske inkluzivne asocijacije i Srpskog pokreta Dveri

Saradnja sa Udruženjem banaka Srbije

U saradnji sa Aademskom inkluzivnom asocijacijom, Udruženje banaka Srbije organizovalo radionicu za mlade i studente sa hendikepom. Radionica je održana…
Read More
Saradnja sa Udruženjem banaka Srbije

Povećanje zapošljivosti osoba sa hendikepom i potpisiavanje protokola o saradnji sa LINKgroup

Akademska inkluzivna asocijacija i LINKgroup su potpisali Protokol o saradnji i tom prilikom je održan sastanak povodom izuzetno značajne teme…
Read More
Povećanje zapošljivosti osoba sa hendikepom i potpisiavanje protokola o saradnji sa LINKgroup