Tim

Upoznajte naš tim

Naš tim

Ovde se možete upoznati sa našim malim ali stručnim timom. Višegodišnje iskustvo u borbi za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i izjednačavanje mogućnosti mladih i studenata sa hendikepom kroz kreiranje uslova za inkluzivno formalno i neformalno obrazovanje i primenu socijalnog modela pristupa hendikepu.

20220427_142735 res

Milan Janković

Izvršni direktor i tim menadžer

Diplomirani psiholog. 2014. diplomirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Aktivan u Akademskoj inkluzivnoj asocijaciji od 2011. godine. Pored funkcije izvršnog direktora obavlja zadatke projekt menadžera, facilitatora i savetnika.                                                                                                                              

Tel: +38163283616
E-mail: milan.jankovic@aia.org.rs

20220616_151050 res

Ivana Banovački

Koordinatorka studentskog servisa podrške

Master politika socijalnog rada. Diplomirana specijalna edukatorka. Diplomirala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu 2011. godine Aktivna u Akademskoj inkluzivnoj asocijaciji od 2020. godine.                                                               

Tel:+38169730756
E-mail:ivana.banovacki@ush.rs

Katarina res 2

Katarina Kel

Koordinatorka za odnose s javnošću

Diplomirana novinarka. Diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2020. godine Aktivna u Udruženju studenata sa hendikepom od 2018. godine. Pored zadataka koordinacije poslova komunikacije i odnosa s javnošću u Akademskoj inkluzivnoj asocijaciji obavlja zadatke facilitacije i projekt menadžmenta.

Tel:+38169730757
E-mail:katarina.kel@ush.rs

20220426_174649 res

Miloš Selaković

Koordinator razvojnih programa

Inženjer bezbednosti. Diplomirao 2021. godine na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Aktivan u Akademskoj inkluzivnoj asocijaciji od 2019. godine. Zadužen za razvoj programa zapošljavanja osoba sa hendikepom i razvoj omladinskih inkluzivnih politika.

Tel: +38169730749
E-mail: milos.selakovic@ush.rs

20220427_151747 res

Vesna Vukas

Administrativno – finansijska menadžerka

Diplomirana ekonomistkinja, Diplomirala na Beogradskoj poslovnoj školi 2008. godine Aktivna u Akademskoj inkluzivnoj asocijaciji od 2018. godine.                                                                                                                                         

Tel: +381607307335
E-mail: vesna.vukas@aia.org.rs

20220617_180445 res

Miroslav Abramović

Logistički asistent

Aktivan u Akademskoj inkluzivnoj asocijaciji od 2021. godine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tel:
E-mail: miroslav.abramovic@ush.rs

20231018_160452 res

Luka Broćić

Projektni asistent

Student Informacionih sistema i tehnologija na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Prvi kontakt sa organizacijom ostvario je 2019. godine, dok se od maja 2023. uključio u rad organizacije na poziciji projektnog asistenta i održavanja društvenih mreža.

Tel:+38169730753
E-mail: luka.brocic@aia.org.rs