Trening za studente novinarstva i obuka za mlade sa hendikepom u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“

Akademska inkluzivna asocijacija uspešno је sprovela trodnevni trening na Zlatiboru u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“. Osam studentkinja novinarstva učestvovalo je u treningu koji im je pružio praktično iskustvo kroz primere adekvatnih i pogrešnih novinarskih pristupa fokusiranih…

Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom

Realizacija projekta “Mladi i novinari za bolji medijski prustup inkluziji osoba sa hendikepom” je u periodu od 1. sepmbta 2023. do 31. maja 2024. godine. Najzačajniji uticaji projekta su unapređenje medijske slike o osobama sa hendikepom i povećanje kapaciteta aktera u medijskom prostoru za stvaranje…

Okrugli sto sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici u Novom Pazaru

U Novom Pazaru je u saradnji sa Gradskom upravom Grada Novog Pazara održan okrugli sto sa temom otvorenosti rada organizacija civilnog društva. Pored osnovne teme na okruglom stolu je bilo govora i o izazovima sa kojima se susreću organizacije civilnog društva i Gradske uprave Grada…