Situaciono testiranje diskriminacije

Udruženje studenata sa hendikepom je proveravalo da li postoji diskriminacija prema korisnicima kolica u pružanju taksi usluga. U tu svrhu je organizovano situaciono testiranje diskriminacije u okviru kog su osobe koje koriste kolica i osobe koje ne koriste kolice pokušale da dobiju taksi vozilo na tri različite lokacije u Beogradu. U svih 10 situacija je potvrđeno postojanje diskriminacije u obezbeđivanju taksi usluga prema osobama sa hendikepom koje koriste kolice. Nakon toga Udruženje studenata sa hendikepom je sprovelo drugi vid situacionog testiranja diskriminacije pozivanjem taksi prevoza u 12 gradova širom Srbije. Tom prilikom je ustanovljeno da od 42 pružaoca taksi usluga nijedan subjekt ne raspolaže vozilom koje je prilagođeno za korisnike kolice, odnosno da u 100% nivou postoji diskriminacija u pružanju taksi usluga prema korisnicima kolica.

Situaciono testiranje diskriminacije je sprovedeno kao jedna od aktivnosti u realizaciji projekta „TAKSI PREVOZ ZA SVE!“ koji Udruženje studenata sa hendikepom realizuje uz podršku ACT Projekta koji finansira Vlada Švajcarske.