Saradnja sa Udruženjem banaka Srbije

U saradnji sa Aademskom inkluzivnom asocijacijom, Udruženje banaka Srbije organizovalo radionicu za mlade i studente sa hendikepom. Radionica je održana povodom Evropske nedelje novca. Predavači iz različitih banaka su održali sesije  o digitalnom bankarstvu, platnim karticama i finansijskoj pismenosti. Na radionici je obrađena i tema o različitim vidovima pristupačnosti za osobe sa hendikepom u digitalnom bankarstvu.

Radionica je održana u prijatnoj atmosferi u prostorijama Udruženja banaka Srbije.