Category Uncategorized

Trening za studente novinarstva i obuka za mlade sa hendikepom u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“

Akademska inkluzivna asocijacija uspešno је sprovela trodnevni trening na Zlatiboru u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“. Osam studentkinja novinarstva učestvovalo je u treningu koji im je pružio praktično iskustvo kroz primere adekvatnih…

Memorandum o saradnji sa Narodnom strankom

Akademska inkluzivna asocijacija i Narodna stranka su potpisale memorandum o saradnji. Svrha potpisivanja Memoranduma je zajednički doprinos društvenom uključivanju i političkoj participaciji osoba sa hendikepom. Potpisivanjem Memoranduma  Akademska inkluzivna asocijacija i Narodna stranka su se međusobno obavezale da će u…

Saradnja sa Udruženjem banaka Srbije

U saradnji sa Aademskom inkluzivnom asocijacijom, Udruženje banaka Srbije organizovalo radionicu za mlade i studente sa hendikepom. Radionica je održana povodom Evropske nedelje novca. Predavači iz različitih banaka su održali sesije  o digitalnom bankarstvu, platnim karticama i finansijskoj pismenosti. Na…