aia_admin

aia_admin

Trening za studente novinarstva i obuka za mlade sa hendikepom u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“

Akademska inkluzivna asocijacija uspešno је sprovela trodnevni trening na Zlatiboru u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“. Osam studentkinja novinarstva učestvovalo je u treningu koji im je pružio praktično iskustvo kroz primere adekvatnih…