Konferencija „Pristupačnost javnog i taksi prevoza za osobe sa hendikepom”

Konferencija za medije Akademske inkluzivne asocijacije „Pristupačnost javnog i taksi prevoza za osobe sa hendikepom“ održana je u petak, 9. septembra 2022. godine u Press centru UNS-a.

Teme konferencije bile su nepristupačnost javnog prevoza i nepostojanje prilagođenog taksi prevoza za sve ljude koji koriste kolica, kao i uticaj javnog i taksi prevoza na isključenost osoba sa hendikepom iz javnog života u Beogradu.

Na konferenciji su prezentovani rezultati istraživanja Asocijacije o postojećim uslovima u javnom i taksi prevozu za osobe sa hendikepom u Beogradu i predstavljena su moguća rešenja trenutnog stanja koje je diskriminatorsko prema osobama sa hendikepom. Takođe, ukazano je na to u kojoj meri je ugroženo dostojanstvo osoba sa hendikepom zbog ograničenih mogućnosti da koriste prevoz za potrebe obrazovanja, zapošljavanja i rada i svakodnevnih društvenih aktivnosti, odnosno u kojoj meri ova ograničenja utiču na samostalnost osoba sa hendikepom.

Razgovaralo se i o primenama politika na gradskom i republičkom nivou koje direktno ili posredno dovode osobe sa hendikepom u ulogu žrtava diskriminacije kao što su Odluka o auto-taksi prevozu Organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove javnog prevoza i Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Na konferenciji su govorili:

– Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom

– Maša Stojaković, diplomirana pravnica i korisnica kolica

– Jovana Novaković, moderatorka