Trening za studente novinarstva i obuka za mlade sa hendikepom u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“

Akademska inkluzivna asocijacija uspešno је sprovela trodnevni trening na Zlatiboru u okviru projekta „Mladi i novinari za bolji medijski pristup inkluziji osoba sa hendikepom“.

Osam studentkinja novinarstva učestvovalo je u treningu koji im je pružio praktično iskustvo kroz primere adekvatnih i pogrešnih novinarskih pristupa fokusiranih na izveštavanje o osobama sa hendikepom. Učesnice su takođe stekle uvid u koncept socijalne inkluzije i poželjnu terminologiju. Održani trening predstavlja uvodnu edukativnu aktivnost u projektu, a učesnicama će u saradnji sa Udruženjem novinara Srbije biti omogućeno objavljivanje sadržaja o osobama sa hendikepom u medijima.

U okviru istog projekta, važno je istaknuti i to da su za mlade sa hendikepom do sada održane dve obuke za nastup u medijima. 

Mladi sa hendikepom imali su priliku da ovladaju osnovnim veštinama potrebnim za javni nastup, nauče više o različitim tehnikama prenošenja poruka i načinu kako da zastupaju sebe, ali i grupu koju predstavljaju za vreme medijskog nastupa.

Mlade sa hendikepom očekuju još dve obuke na kojima će se oprobati ispred kamera i nadamo se usvojiti mnoštvo korisnih informacija.

Rad AlA podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole “Mladi i mediji za demokratski razvoj”.

Rad Akademske inkluzivne asocijacije (AIA) podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.