Trening za organizacije civilnog društva u Novom Pazaru Projekat „Dijalog za  veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“

U Novom Pazaru je održan trening za organizacije civilnog društva koje konkurišu za projekte kod Gradske uprave Grada Novog Pazara.

U prijatnom radnom ambijentu u prostorijama Kulturnog centra Novi Pazar na treningu su učestvovali predstavnici 8 organizacija, kao i predstavnici Kancelarije za mlade Novi Pazar, Društva arhitekata i urbanista Novog Pazara, Regionalnog pozorišta Novi Pazar.

Teme treninga su bile: socijalna inkluzija kao društveni koncept, uticaj socijalne inkluzije na društveno ekonomsku efikasnost, uticaj društvenih barijera na položaj osoba i grupa koje su u riziku od socijalne isključenosti, oblici diskriminacije sa kojima se susreću ove grupe i osobe, uloga adekvatnih intervencija koje imaju funkciju servisa podrške u razvoju inkluzivnog društva, razvoj servisa podrške i njihovo budžetiranje prilikom projektnog planiranja i održivost servisa podrške u radu organizacije.

Trening je realizovan kao deo projekta „Dijalog za  veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“ koji Akademska inkluzivna asocijacija realizuje uz podršku Beogradske otvorene škole.