Saradnja sa Banca Intesom

Akademska inkluzivna asocijacija poziva svoje članove da se na osnovu potpisanog protokola o saradnji sa Banca Intesom prijave u Bazi kandidata koji traže posao. 

Članovima Asocijacije je omogućen pristup Bazi poslova Banke kao i mogućnost da samostalno učitaju profesionalne biografije. Osim ovoga, svim zainteresovanim kandidatama iz Asocijacije, biće omogućeno i obavljanje stručne prakse, a prema internim procesima selekcije i u skladu sa poslovnom dinamikom Banke.

Banca Intesa Beograd, kao članica Intesa Sanpaolo Grupe, posvećena je potpunom prihvatanju različitosti i kao poslodavac pruža jednake mogućnosti u svim procesima i aktivnostima upravljanja ljudskim resursima i regrutaciji. Saradnja sa našom organizacijom deo je šireg obima incijativa Banca Intesa AD Beograd usmerenih na podršku inkluziji u radnom okruženju kao i jačanje agende podrške prihvatanju različitosti i jednakih mogućnosti.

Pridružite joj se!

Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo tima Banca Intesa možete se upisati u bazu kandidata putem linka – Prijava za upis u bazu kandidata Banca Intesa. Takođe možete posetiti našu stranicu.

Karijera na kojoj možete videti aktuelno otvorene pozicije i prijaviti se za one za koje ste zainteresovani.

U procesu selekcije kandidata, Banca Intesa se trudi da sam proces bude jedno prijatno iskustvo tokom kog će kandidati što bolje upoznati Banca Intesu. Zaposleni u HR-u u Banca Intesi su spremni da pruže što veći broj informacija koje su vam potrebne da razumete samu poziciju i način funkcionisanja organizacije.

Sam proces selekcije se sastoji iz nekoliko koraka:

  1. Prijava

Kandidati se prijavljuju na neku od otvorenih pozicija tako što će popuniti kratak formular i prikačiti svoj CV. Regruteri će prijave kandidata pažljivo pogledati i obavestiti ih ukoliko prelaze na naredni korak.

  1. Tehnički intervju

Obično je ovaj intervju u online formatu, putem MS Teams-a, ali se nekada održava i lično u prostorijama u centrali banke na Novom Beogradu. Cilj razgovora je obostrano informisanje i bliže upoznavanje na kome će detaljnije biti predstavljena sama pozicija i pruženi odgovori na pitanja kandidata a kandidati će predstaviti svoja dosadašnja iskustva i profesionalne aspiracije. Povremeno se kandidatima zadaju i kraći stručni testovi ili zadaci, a ukoliko se već u ovoj fazi interesovanja podudaraju i sa jedne i sa druge strane, onda ostaje još jedan korak.

  1. HR test i intervju

Naredni korak u procesu selekcije sastoji se iz dva dela. Prvi deo čine online testovi logike i ličnosti, a drugi deo je online intervju u trajanju od oko pola sata.

  1. Ponuda

Zaposleni iz HR-a Banca Intese će kandidate obavestiti o ishodu ovog procesa.

 

U okviru saradnje sa Banca Intesom želimo da motivišemo sve članove Akademske inkluzivne asocijacije da se prijave u Bazu kandidata za zaposlenje.

I srećno svima!