Povećanje inkluzivnosti u radu organizacija civilnog društva

Akademska inkluzivna asocijacija je počelo realizaciju projekta „Dijalog za  veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“ koji je podržala Beogradska otvorena škola u okviru progama „Dijalog promena“. Projekat je fokusiran na povećanje inkluzivnosti u radu organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama, realizacija projektnih aktivnosti je u Beogadu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Novom Pazaru.