„Dijalog za promene u razvoju inkluzivnih politika jedinica lokalnih samouprava koje obezbeđuju podršku učenicima i studentima sa hendikepom“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u saradnji sa Akademskom inkluzivnom asocijacijom organizovalo “Dijalog o unapređenju inkluzivnih politika – podrška učenicima i studentima sa hendikepom.”

Dijalog je simbolično organizovan povodom 3. decembar „Međunarodnog dana osoba sa hendikepom“ sa temom podrške jedinica lokalne samouprave srednjoškolcima i studentima sa hendikepom kroz unapređenje konkursa za stipendije u vidu inkluzivnih kriterijuma za učenike i studente sa hendikepom. Udruženje studenata sa hendikepom je u projektu „Dijalog za razvoj inkluzivnih politika u oblasti učeničkog i studentskog standarda za učenike i studente sa hendikepom u lokalnim zajednicama“ kreiralo ublažene kriterijume za stipendiranje učenika i studenata sa hendikepom u lokalnim zajednicama koje je usvojilo i primenjuje više od 25 gradova i opština koje žele da takav predlog i usvoje.

Ovakav uspeh posledica je dijaloga sa ključnim akterima. Na Dijalogu su pored predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i Udruženja studenata sa hendikepom učestvovali i predstavnici Ministarstva prosvete, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva turizma i omladine, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Skupštinskih odbora za zdravlje i porodicu i odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, UNICEF-a, SKONUS-a, SKGO-a, Nacionalne asocijacije kancelarije za mlade, Beogradske otvorene škole, Mreže za decu Srbije, kao i predstavnici 12 jedinica lokalne samouprave.