Strategija Akademske inkluzivne asocijacije  

U okviru izrade Strateškog plana Akademske inkluzivne asocijacije održana je trodnevna radionica u okviru koje su razmatrane različite perspektive u budućem radu organizacije. Na samoj radionici su prepoznati društveni izazovi, ali i prilike koje mogu da doprinesu ostvarivanju vizije i misije Akademske inkluzivne asocijacije.