Saradnja sa Gradom Beogradom u cilju unapređenja uslova u javnom prevozu

Akademska inkluzivna asocijacija i Graadska uprava Grada Beograda su održali zajednički sastanak sa željom unapređenja funkcionisanja javnog prevoza za osobe sa hendikepom na teritoriji grada Beograda.  Predstavnik Gradske uprave Grada Beograda na sastanku predsednikom Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević je izrazio spremnost da Grad Beograd preduzme aktivnosti koje će uticati na poboljšanje javnog i taksi prevoza za osobe sa hendikepom u Beogradu. Sastanak je održan u prijateljskoj i atmosferi razumevanja međusobnog položaja u prostorijama kabineta predsednika Skupštine grada.