Završna konferencija „JAVNI I TAKSI PREVOZ ZA SVE”

Konferencija za medije Akademske inkluzivne asocijacije pod nazivom „JAVNI I TAKSI PREVOZ ZA SVE” održana je u ponedeljak 27. februara 2023. godine u Press centru UNS-a.

Teme konferencije su nepristupačnost javnog prevoza i nepostojanje prilagođenog taksi prevoza za sve ljude koji koriste kolica i uticaj javnog i taksi prevoza na isključenost osoba sa hendikepom iz javnog života u Beogradu.

Na konferenciji su prezentovana ostvarena postignuća i izazovi u realizaciji projekta „TAKSI PREVOZ ZA SVE!“ koji je posvećen postojećim uslovima u javnom i taksi prevozu za osobe sa hendikepom u Beogradu i prezentovana moguća rešenja trenutnog stanja koje je diskriminatorsko prema osobama sa hendikepom. Takođe, ukazano je u kojoj meri je ugroženo dostojanstvo osoba sa hendikepom zbog ograničenih mogućnosti da koriste prevoz za potrebe obrazovanja, zapošljavanja i rada i svakodnevnih društvenih aktivnosti, odnosno u kojoj meri ova ograničenja utiču na samostalnost osoba sa hendikepom.

U okviru realizacije projekta „TAKSI PREVOZ ZA SVE!“ Poverniku za zaštitu ravnpravnostti je podneto 47 pritužbi protiv taksi udruženja zbog diskriminacije prema osobama sa hendikepom u pružanju usluga taksi prevoza.

Na konferenciji je bilo govora i o primenama politika na gradskom i republičkom nivou koje direktno ili posredno dovode osobe sa hendikepom u ulogu žrtava diskriminacije kao što su Odluka o auto-taksi prevozu Organizacione jedinice Gradske uprave grada Beograda nadležne za poslove javnog prevoza, kao i određeni članovi Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Na konferenciji su govorili:

– Milan Janković, izvršni direktor Akademske inkluzivne asocijacije

– Slobodan Tomić, zamenik Zaštitnika građana

– Relja Pantić, šef Odseka za postupanje po pritužbama u javnom sektor u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

– Ivana Ćirković, Tim liderka ACT Projekta

– Jovana Novaković, moderatorka