Potpisan memorandum o saradnji između Akademske inkluzivne asocijacije i Srpskog pokreta Dveri

U kancelariji poslaničkog kluba Srpski pokret Dveri-Patriotski blok, potpisan je memorandum o saradnji između Akademske inkluzivne asocijacije, koju je predstavljao direktor Milan Janković i Srpskog pokreta Dveri, sa predsednikom Boškom Obradovićem na čelu.

Pre svega, ovim memorandumom potpisnici su se usaglasili da kroz međusobnu saradnju doprinose društvenom uključivanju i političkoj participaciji osoba sa hendikepom. Kako bi ostvarili te ciljeve, Dveri su se obavezale da će će u javnim aktivnostima promovisati društveno uključivanje osoba sa hendikepom i da će u svom radu obezbeđivati adekvatne vidove podrške i prilagođavanja za učešće osoba sa hendikepom i njihovu ravnopravnu političku participaciju. Sa druge strane, Akademska inkluzivna asocijacija će u javnosti promovisati pristup Srpskog pokreta Dveri kao primer dobre prakse u uključivanju osoba sa hendikepom u politički aktivizam. Takođe, oni će vršiti edukaciju kadrova Srpskog pokreta Dveri u oblasti razvoja socijalne inkluzije i inkluzije osoba sa hendikepom.

Saradnja Akademske inkluzivne asocijacije i Srpskog pokreta Dveri je deo strateške orijentacije Akademske inkluzivne asocijacije sa namerom da ostvari saradnju sa što većim brojem političkih subjekata i doprinese aktivnoj političkoj participaciji osoba sa hendikepom.