Izlet Akademske inkluzivne asocijacije za mlade sa hendikepom

Akademska inkluzivna asocijacija je organizovala izlet za mlade sa hendikepom. U okviru izleta grupa mladih sa hendikepom je imala priliku da se upozna sa dobrima kulturne baštine Smederevske Tvrđave, Manastira Tumane i Lepenskog Vira.

Izlet je organizovan u okviru programa „Izjednačavanje mogućnosti u visokom obrazovanju kroz servise podrške za mlade i studente sa hendikepom“ koji Akademska inkluzivna asocijacija sprovodi uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda.