Memorandum o saradnji sa Narodnom strankom

Akademska inkluzivna asocijacija i Narodna stranka su potpisale memorandum o saradnji.

Svrha potpisivanja Memoranduma je zajednički doprinos društvenom uključivanju i političkoj participaciji osoba sa hendikepom.

Potpisivanjem Memoranduma  Akademska inkluzivna asocijacija i Narodna stranka su se međusobno obavezale da će u javnim aktivnostima promovisati društveno uključivanje osoba sa hendikepom, kao i da će Narodna stranka uz podršku Akademske inkluzivne asocijacije u svom radu obezbeđivati adekvatne vidove podrške i prilagođavanja za učešće osoba sa hendikepom i njihovu ravnopravnu političku participaciju.

Memorandum su u prijateljskoj i radnoj atmosferi potpisali izvršni direktor Milan Janković u ime Akademske inkluzivne asocijacije i potpresednica stranke dr Sanda Rašković Ivić u ime Narodne stranke.

Saradnja Akademske inkluzivne asocijacije i Narodne stranke je deo strateške orijentacije Akademske inkluzivne asocijacije sa namerom da ostvari saradnju sa što većim brojem političkih subjekata i doprinese aktivnoj političkoj participaciji osoba sa hendikepom.