Okrugli sto sa ključnim akterima u lokalnoj zajednici u Novom Pazaru

U Novom Pazaru je u saradnji sa Gradskom upravom Grada Novog Pazara održan okrugli sto sa temom otvorenosti rada organizacija civilnog društva. Pored osnovne teme na okruglom stolu je bilo govora i o izazovima sa kojima se susreću organizacije civilnog društva i Gradske uprave Grada Novog Pazara u želji da doprinesu većem nivou inkluzivnosti u zajednici. Takođe, u radu su predstavljeni i različiti oblici podrške koje Gradska uprava Grada Novog  Pazara obezbeđuje udruženjima u Novom Pazaru, a naročito organizacijama osoba sa hendikepom.   Na okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Gradske uprave Novog Pazara: Članovi gradskog veća, zamenik gradonačelnika, kao i predstavnici Centra za socijalni rad, Kancelarija za mlade, Centra Duga.

Okrugli sto je deo aktivnosti u realizaciji projekta „Dijalog za  veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“ koji Akademska inkluzivna asocijacija realizuje uz podršku Beogradske otvorene škole.