Category Uncategorized

Strategija Akademske inkluzivne asocijacije  

U okviru izrade Strateškog plana Akademske inkluzivne asocijacije održana je trodnevna radionica u okviru koje su razmatrane različite perspektive u budućem radu organizacije. Na samoj radionici su prepoznati društveni izazovi, ali i prilike koje mogu da doprinesu ostvarivanju vizije i…

Obeležavanje 10. decembra „Međunarodnog dana ljudskih prava“ i održavanje tribine  „Mentorstvo aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u lokalnim zajednicama“

Povodom obeležavanja 10. decembra „Međunarodnog dana ljudskih prava“ Akademska inkluzivna asocijacija je organizovala tribinu  „Mentorstvo aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u lokalnim zajednicama“. Tribina je održana u sali hotela „HILTON“ kao završna aktivnost u projektu „Mentorstvo aktivnih omladinskih inkluzivnih timova u…

„Dijalog za promene u razvoju inkluzivnih politika jedinica lokalnih samouprava koje obezbeđuju podršku učenicima i studentima sa hendikepom“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u saradnji sa Akademskom inkluzivnom asocijacijom organizovalo “Dijalog o unapređenju inkluzivnih politika – podrška učenicima i studentima sa hendikepom.” Dijalog je simbolično organizovan povodom 3. decembar „Međunarodnog dana osoba sa…

Situaciono testiranje diskriminacije

Udruženje studenata sa hendikepom je proveravalo da li postoji diskriminacija prema korisnicima kolica u pružanju taksi usluga. U tu svrhu je organizovano situaciono testiranje diskriminacije u okviru kog su osobe koje koriste kolica i osobe koje ne koriste kolice pokušale…

Povećanje inkluzivnosti u radu organizacija civilnog društva

Akademska inkluzivna asocijacija je počelo realizaciju projekta „Dijalog za  veći nivo inkluzivnosti projektnih aktivnosti OCD u lokalnim zajednicama“ koji je podržala Beogradska otvorena škola u okviru progama „Dijalog promena“. Projekat je fokusiran na povećanje inkluzivnosti u radu organizacija civilnog društva…

Saradnja sa Banca Intesom

Akademska inkluzivna asocijacija poziva svoje članove da se na osnovu potpisanog protokola o saradnji sa Banca Intesom prijave u Bazi kandidata koji traže posao.  Članovima Asocijacije je omogućen pristup Bazi poslova Banke kao i mogućnost da samostalno učitaju profesionalne biografije.…

Trening „Promoteri socijalne inkluzije“

Inkluzivna akademska asocijacija je u periodu od 30. septemra do 2. oktobra realzovalo trodnevni trening u okviru „Promoteri socijalne inkluzije“. Učesnici treninga bili su timovi sačinjeni od srednjoškolaca sa hendikepom i bez hendikepa, kao i predstavnici Kancelarija za mlade iz…